Mikael Palmqvist invald i styrelsen för Agenda 21

Mikael Palmqvist, ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i kulturnämnden, har blivit invald i styrelsen för Agenda 21.

Förbundet Agenda 21:s roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Förbundet består av över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor i Västmanlands län med omnejd.

– Själva grunden i Agenda 21:s verksamhet är medlemsorganisationerna. Där vill jag spela en roll och driva på för ökad samverkan med hållbar utveckling i alla delar av Västmanlands kommuner. Samverkan kan se olika ut men där jag ser en stor potential är idrott och kultur i samverkan för ökad social hållbarhet i hela länet, säger Mikael Palmqvist.

Fotograf: Anna Lehtonen.