Bonde och politiker – två sidor av Lars Kallsäby

Vi avbröt Lars Kallsäby mitt i vårbruket och pratade med honom om hur han kombinerar sina roller som heltidspolitiker och jordbrukare.

När vi träffar Lars Kallsäby skiner solen och en svag bris sveper över Svedvi där han vältar sin mark. Det vackra vädret till trots oroas han av det inte kommit nog med regn. Kornet som de sått nyligen måste få nog med fuktighet för att börja gro och växa.

Lars Kallsäby

Den Lars Kallsäby vi möter på åkern mellan Hallstahammar och Västerås är lantbrukaren Lars, en av hans många roller. Lars Kallsäby är kommunalråd i Västerås och sitter med i den styrande majoriteten den här mandatperioden. Han är bland annat ordförande i byggnadsnämnden, ett uppdrag som tar mycket tid i anspråk. Lars Kallsäby är också en av tre talespersoner för Centerpartiet i Västmanland med ansvar för näringspolitiska frågor.

– Politiken för mig är ett förtroendeuppdrag jag har fått. Jag ser inte det som ett arbete i den bemärkelsen även om jag arbetar väldigt mycket med det. Så för mig är det viktigt att ha en fot kvar här i myllan och utveckla mitt företag, förklarar Lars Kallsäby.

Lars Kallsäby

Det låter som en omöjlig kombination, att vara lantbrukare och heltidspolitiker. Lars Kallsäby förklarar att det går tack vare väldigt duktiga medarbetare. Han har en kompanjon som får ta mycket av ansvaret och arbetsuppgifterna men också en familj som ställer upp när det behövs.

Lars Kallsäby berättar vidare att en av hans söner visar ett starkt intresse för att en dag kunna kliva in i företaget. Det känns extra roligt, menar han.

Men än har han inte tänkt sluta med politiken. Nyligen blev Lars Kallsäby nominerad som kandidat till riksdagsvalet av sin centeravdelning i Dingtuna där han bor, en nominering han accepterat.

– Den dagen jag inte har förtroende och får vara politiker då har jag min traktor och då jobbar jag här, säger Lars Kallsäby.

Lars Kallsäby

En annan del av att vara politiker och bonde, berättar Lars Kallsäby, är att han ser i sin vardag hur politiska beslut faktiskt verkar. Politiken vill kanske väl, menar han, men ibland blir en del beslut väldigt tokiga. Han tar speciellt upp villkoren för småföretagare i allmänhet och lantbrukare i synnerhet.

– Vi behöver en förenkling för småföretagare och jordbrukare. Regler och lagar är inte alla gånger anpassade till verkligheten, menar Lars Kallsäby. 

Lars Kallsäby

Det han framförallt ser att han kan föra med sig in i politiken är den anknytningen till myllan och verkligheten som han har. Den verklighetskopplingen hoppas han betyder att han kan vara med och fatta klokare beslut och tillägger att det är i alla fall hans ambition.

– Det är väldigt stimulerande att få vara samhällsutvecklare och samhällsentreprenör. Det är lika intressant som att få vara företagsentreprenör och företagsutvecklare. Jag blir stimulerad och får energi av båda de här verksamheterna, berättar Lars Kallsäby.

När vi lämnar Lars Kallsäby så kliver han upp i traktorn och kör iväg i ett moln av damm. Det är onekligen torrt i marken och vi hoppas liksom Lars Kallsäby att det kommer regn snart.

Foto och text: Magnus Nystedt

Lars Kallsäby