Lars Kallsäby ställer sig bakom förslag om kommunpolis

Inför höstens partistämma kommer Lars Kallsäby att vara med och presentera ett förslag om en kommunpolis. Han intervjuades av SVT.

"Kommunpolisen ska ansvara för brottsförebyggande arbete och den allmänna ordningen.

– Vi tycker att det borde finnas en organisation som jobbar mer lokalt med trygghetsfrågorna. Sedan ska vi ha en effektiv polisorganisation vad gäller den tunga kriminaliteten. Men det här handlar om vardagsbrotten, säger Lars Kallsäby (C)."