Vi brukar jorden och skogen, vi förbrukar den inte

Ett välutvecklat lantbruk är en förutsättning för ett hållbart samhälle, säger Lars Kallsäby i en intervju med Svenskt Näringsliv.

"Landsbygdsnäringarna måste, menar han, börja ses som en förutsättning för att skapa ett hållbart samhälle och inte som idag, ett hinder.

- Vi bönder brukar jorden och skogen, vi förbrukar den inte. Jord- och skogsbruk är den enda egentligt hållbara produktionen. Så länge solen skiner, så länge växter planteras och regnet faller så går det här runt. Ska vi kunna gå in i det biobaserade samhället borde vi öka produktionstakten, inte reglera sönder branschen. Gröna material kan ersätta bränslen, plaster och annat miljöfarligt. Det är otroligt att detta inte uppvärderas. I stället tillåts andra krafter styra, som vill att allt ska stå still på landsbygden.

Att de gröna näringarna ständigt drabbas av nya politiska pålagor menar Lars Kallsäby beror på att Sverige i dag präglas av en oerhört stark urban norm."