Lars Kallsäby presenterade förslag om kommunpoliser

Tillsammans med Christian Ottosson (C), kommunalråd i Huddinge, presenterade Lars Kallsäby idag ett förslag om kommunpoliser.

Christian Ottosson och Lars Kallsäby

Förslaget bygger på Christian Ottossons motion till partistämman i september, en motion som Lars Kallsäby och 19 andra centerpartister har skrivit under på. I korthet innebär den att kommuner ska kunna ha egna poliser, under kommunal anställning och ledning, som sköter om det som i polislagens andra paragraf beskrivs som att "övervaka den allmänna ordningen och säkerheten". Utredningar av brott och tyngre kriminalitet skulle ligga kvar på den statliga polisen.