Vi går med i "Vi står inte ut - men vi slutar aldrig kämpa"

Centerpartiets västeråskrets har gått med i rörelsen "Vi står inte ut - men vi slutar aldrig kämpa".

Nyligen flyttade Migrationsverket runt tusentals asylsökande i landet och de två flyktingboenden som var kvar i Västerås stängdes. Det tycker vi var förkastligt, från mänsklig likväl som från ekonomisk synvinkel.

Situationen för ensamkommande barn som har sökt asyl i Sverige är än värre. De befinner sig i en mycket otrygg situation, en situation som lätt skulle kunna göras mycket bättre. Centerpartiets Västeråskrets har därför bestämt att ge vårt stöd till nätverket ”Vi står inte ut – men vi slutar aldrig kämpa”.

Vi kräver:

  1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocessen, då många av dem mår fruktansvärt dåligt och behöver trygghet och stabilitet för att inte riskera att hamna i ett självskadebeteende.
  1. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.
  1. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Många ensamkommande barn går nu i skolan, har skaffat vänner och lär sig svenska och vill inget hellre än att få utbilda sig vidare och skaffa jobb och en trygg framtid i Sverige.

Men deras liv börjar inte på riktigt förrän de har fått beslut om uppehållstillstånd. Det betyder också att de inte fullt ut blir en del av vårt samhälle förrän dess.

Vi har gått från en situation där lärare mött elever som suger åt sig kunskap och en vilja att bli en del av det samhälle de ser. Som rynkar sina pannor för att förstå och lära sig så mycket de kan, så enormt tacksamma att de fått en chans, till ett läge där allt rycks undan och de kastas tillbaks till vanmakt, oro och desperation - där lärare istället får möta elever som gått in i psykos, som sitter och skär sig på lektionerna och som försöker ta sina liv.

Det är så här vi får människor att bara bli en minuspost. Den investering i utbildning och omsorg för att få socialt trygga elever som skulle kunna bli Sveriges blivande läkare, snickare, ingenjörer, sjuksköterskor, företagare och lärare går helt upp i rök.

Det som händer nu ute i våra skolor påverkar inte bara eleverna som fått avslag - det påverkar även alla andra elever, engagerade lärare och människor som finns runt dem.

Sverige står inför en akut brist på arbetskraft de kommande åren. Att utvisa unga ambitiösa människor till länder där de riskerar att dödas, torteras eller tvingas in i extrema terrorgrupper innebär inte bara krossade drömmar. Det är också ett enormt slöseri med den utbildning som Sverige gett dem.

Vi hoppas att många fler följer vårt exempel och ställer sig bakom de krav som vi och nätverket "Vi står inte ut - men vi slutar aldrig kämpa" framför.