Vinsttak "faller på sin egen orimlighet"

Lars Kallsäby och Elisabeth Unell skriver att i Västmanland hotas 900 privata utförare i kommunerna och 127 privata utförare inom landstinget.

Dagens samhälle:

"För Västmanlands del så uppgick antalet privata utförare för kommunerna till cirka 900, och för landstingets del så handlade det om 127 privata utförare (2015). Antalet sysselsatta inom den privata sektorn när det gäller vård, skola och omsorg (inklusive landstinget) i Västmanland uppgick 2015 till cirka 4 500.

Vad skulle hända om utredningens förslag blir verklighet och de privata utförarna tvingas att lägga ned? Hur ska Region Västmanland tillsammans med kommunerna i Västmanland klara av att genomföra ett sådant övertagande av verksamhet? Någon konsekvensbeskrivning finns inte, vilket också bör betraktas som en av utredningens största brister. Vår mening är att det hela faller på sin egen orimlighet då det skulle vara för kostsamt och ineffektivt för kommunerna att ta över de privatas verksamheter på ett enda bräde."