Våra fokusfrågor i Pride

Vi kommer fokusera på tre områden i årets Pride: surrogatmödraskap, föräldraförsäkring samt hbtq och äldre.

Vår politik utgår alltid från alla människors lika rätt och värde. Vi har länge drivit på kampen för
hbtq-personers rättigheter. Alla ska ha samma rättigheter oavsett vem du är eller vem du älskar.

I årets Pride fokuserar vi på tre områden.

Surrogatmödraskap

För att ge fler möjligheten att skaffa barn har lyfter vi frågan om surrogatmödraskap som innebär att en kvinna bär och föder ett barn åt någon annan. Många svenska familjer väljer idag att skaffa barn genom surrogatmödrar i andra länder, men vi i Centerpartiet vill även att det ska vara tillåtet i Sverige.

Genom att tillåta surrogatmödraskap i Sverige kan vi kan erbjuda surrogatmammorna bra vård, något som inte är självklart i alla länder. Med bra vård blir både graviditeten och förlossningen säkrare.

Centerpartiet vill också att den som bär barnet ska göra det frivilligt och utan ekonomisk ersättning. Bär man ett barn åt någon annan är det för att ge ytterligare en familj den fantastiska möjligheten att uppleva barnlycka.

Föräldraförsäkring

Vi vill se en enkel, modern och tydlig barn- och föräldraförsäkring som tar avstamp i principen om barnets bästa. En sådan försäkring måste vara anpassad till vårt moderna samhälle och arbetsliv, olika familjekonstellationer, och än tydligare premiera ett mer jämställt uttag av föräldradagar.

I hbtq-familjer kan det finnas fler föräldrar än de två vårdnadshavare lagen medger. I bonusfamiljer kan det finnas en bonusmamma eller bonuspappa som vill vara än mer närvarande i barnets liv.

Även i kärnfamiljer kan det finnas behov av att ge exempelvis en mor- eller farförälder tid med barnet. Vi anser därför att det vore bra om en del av föräldrapenningdagarna skulle kunna fördelas också till ytterligare två närstående vuxna i barnets närhet.

Hbtq och äldre

Många av våra äldre medborgare är utsatta, vissa mer än andra. Äldre hbtq-personer är speciellt
utsatta. De riskerar att ignoreras och marginaliseras inom vård och omsorg.

Vi vill att hbtq får samma uppmärksamhet inom äldreomsorgen som i andra delar av samhället. Det kan handla om synlighet och tydlighet i styrande dokument, i information eller fortbildning av personal.