Fullt fokus på att höja resultaten i skolan

Nu är det dags för nästan 2 000 barn i Västerås att börja första klass. En spännande tid för dem och deras familjer. Vicki Skure-Eriksson intervjuades av Västerås Tidning med anledning av skolstarten.

"Skolan i Västerås har under många år brottats med lärarbrist och sjunkande resultat. Det gäller även grundskolan. Och i takt med kommunens ökande befolkning finns det idag även en brist på skollokaler.

– Det är väldigt fullt på våra skolor. Och det är ju roligt att vi är en kommun som växer. Men det gäller att vi ligger i fas när det gäller behovet av nya skolor. Det byggs väldigt mycket just nu, vilket är positivt, men det har tyvärr dragit ut på tiden, säger Vicki-Skure Eriksson (C) kommunalråd och ordförande i Grundskolenämnden.

Ett sådant exempel är Mälarparksskolan på Öster Mälarstrand som var tänkt att stå klar till skolstarten. Detta för att avlasta Ekbergaskolans och Storängsskolans låg- och mellanstadier.

Men fler barn innebär inte bara att det behövs fler skollokaler.

– Vi har ett stort behov av lärare. Där försöker vi locka tillbaka de som tidigare varit lärare samt att få dom som funderar på att bli lärare att välja yrket, säger Vicki-Skure Eriksson.

– Sen som i hela landet brottas vi fortfarande med att alla våra lärare ska vara behöriga. Det har vi inte lyckats med överallt.

Men trots bristen på lokaler och lärare är hon positiv till grundskolans framtid i Västerås.

– Det händer jättemycket. Framför allt har vi koll på ekonomin, vilket gör att vi kan satsa 30 miljoner extra på grundskolan i år. Flera skolor håller på att renoveras upp och vi gör även lönesatsningar kommande år. Det ser mycket bättre ut nu än för några år sedan, menar Vicki-Skure Eriksson.

– Nu är det fullt fokus på att höja resultaten i skolan, avslutar hon."