Charlotte Unander-Scharin - kandidat i kyrkovalet

Charlotte Unander-Scharin är kandidat i kyrkovalet och förklarar här varför hon ställer upp.