Intervju med kyrkovalskandidat Ulrika Pettersson

Vi presenterar i en rad intervjuer Centerpartiets kandidater i kyrkovalet i Västerås. I den här intervjun lär vi känna Ulrika Pettersson. Ulrika är kandidat till stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige.

Berätta om dig själv, vem är Ulrika?

- Jag heter Ulrika Pettersson är 49 år gammal och bor i Björksta med min man. Vi har tre vuxna barn. Jag har jobbat som lärare i många år men har just nu en tjänst som skolbibliotekarie i Enköping.

Varför har du valt att ställa upp i kyrkovalet?

- Jag ställer upp i kyrkovalet för att Svenska kyrkan är viktig för mig och jag tror även för andra människor, på olika sätt. I en osäker värld är det viktigt med trygga platser och jag tror att Svenska kyrkan är och kan vara en fast punkt för många.

Har du något uppdrag i kyrkan i dag?

- Vid förra valet blev jag invald i kyrkofullmäktige i Västerås pastorat, jag sitter i kyrkorådet och är ersättare i kyrkorådets arbetsutskott. Jag är även ordförande i Kungsåra församlingsråd, så jag är aktiv på alla plan inom Svenska kyrkan i Västerås.

Vilken är den stora utmaningen för Svenska Kyrkan just nu och hur tycker du kyrkan ska bemöta den?

- Den stora utmaningen för kyrkan idag är att visa att den är relevant för människor. Kyrkan måste finnas där människor finns, vara mer aktiv i att söka människor där de väljer att vara och vara mer utåtriktad. Vi måste också ta tillvara på alla människor som finns inom kyrkan, öppna upp för mer volontärskap, och ge människor en chans att göra skillnad för andra.

Varför ska man rösta i kyrkovalet?

- Du ska rösta i kyrkovalet för att du är medlem i Svenska kyrkan och för att du vill att den ska fortsätta vara en öppen folkkyrka för alla.