Representerade i valbilaga i Västerås Tidning

Västerås Tidning hade i lördags (2/9) en bilaga om kyrkovalet och vi var representerade av Ulrika Pettersson, förstanamn till kyrkofullmäktige, och Magnus Nystedt, förstanamn till stiftsfullmäktige.

Centerpartiets valmanifest om en öppen, nära och grön kyrka förenar vår kristna tro med den värdegrund och de principer vi står för. Vi menar att Svenska kyrkan ska vara en öppen kyrka som välkomnar och omfamnar alla människor, en nära kyrka som finns mitt i ditt liv, där och när du behöver den, och en grön kyrka som arbetar aktivt för omställning till ett hållbart samhälle, lokalt och globalt.

Öppen kyrka

Svenska kyrkan ska fortsätta vara en öppen folkkyrka som välkomnar de som söker sig till henne. Alla människors lika rätt och värde är grunden för vårt engagemang inom Svenska kyrkan. Centerpartiet vill att Svenska kyrkan ska vara en aktör som bidrar till social omsorg om människor. Det kan ske på samhällets uppdrag som utförare eller som en kraft som tar vid när samhällets ansvar upphör eller resurserna sviker. Kyrkan ska tydligt bemöta främlingsfientliga, odemokratiska krafter och tendenser. Genom församlingens lokala arbete kan Svenska kyrkan bidra till ett öppet samhälle och vara en kraft för ökad integration, förståelse och tolerans. Vid kriser och katastrofer ska kyrkan kunna ge stöd och förmedla framtidstro. Församlingarna bör driva sociala verksamheter och har en tydlig roll i den lokala utvecklingen.

Nära kyrka

Församlingen är utgångspunkten för kyrkans arbete i Västerås och runt om i landet. Den lokala församlingen ger bäst möjlighet till engagemang och trygghet. Vi tror på att makt och inflytande ska finnas så nära de som påverkas som möjligt och att vi stärker demokratin genom att låta makten växa underifrån. Det ger rätt förutsättningar för människor att arbeta tillsammans, det är då vi kan göra stor skillnad. Svenska kyrkan finns i hela Västerås kommun, det tycker vi är viktigt att bevara och förstärka. Vi verkar för en bra balans mellan stad och landsbygd. Alla ska kunna leva och förverkliga sina drömmar oavsett var man vill bo, gå i skolan eller arbeta.

Grön kyrka

Svenska kyrkan ska vara en stark och känd aktör inom miljöarbetet och arbeta aktivt för omställning till ett hållbart samhälle, lokalt och globalt. Centerpartiets miljöarbete bygger på övertygelsen om att god miljö och ekonomisk utveckling går hand i hand. Oavsett om det handlar om att sopsortera, handla klimatsmart, bygga energisnålt eller välja en miljöbil så gör det skillnad för miljön. Det ska vara enkelt att leva miljövänligt. Vi tror t.ex. på att solceller kan införas på många fler av kyrkans tak.