Per Rostad och Ulrika Pettersson om kyrkovalet

Kyrkovalskandidaterna Per Rostad och Ulrika Petterson diskuterar varför det är viktigt att rösta i kyrkovalet.