Ulrika Pettersson om en öppen, nära och grön kyrka

Kyrkovalskandidaten Ulrika Pettersson förklarar vad vi menar med en öppen, nära och grön kyrka