Värdefulla kulturmiljöer ska bevaras

Kyrkovalskandidat Mikael Palmqvist skriver i VLT idag.

Det är viktigt att kyrkan präglas av en framtidstro och fortsätter att vara en stark röst för alla människors lika rätt och värde. Detta gäller såväl i synen på samhället i stort, likväl som engagemanget inom Svenska kyrkan.