Årets Center är Kungsbyn Djurpark

Med årets utmärkelse har priset Årets Center delats i 17 år. Utmärkelsen delas ut för att hedra företagare och föregångspersoner. Årets pris tilldelades Kungsbyn Djurpark med följande motivering:a

Kungsbyn blandar stort och framgångsrikt entreprenörskap med social omtanke och är en utvecklingsmotor i sin bygd. De jobbar målmedvetet och nyskapande med att alla ska kunna se och uppleva djuren och kulturen (bland annat genom barnteater) och skapar arbetstillfällen på landsbygden, nu även med en grupp arbetstagare inom daglig verksamhet.

Henrik Ludvigsson tog emot priset för Kungsbyn Djurpark.

– Det är fantastiskt sporrande för framtiden för vi har bara börjat vår resa. Nu i september kommer vi fastslå en 10-årsplan. Det här är ett perfekt avstamp för arbetet med den planen, säger Henrik Ludvigsson.