Debatt: Enas över blocken om välfärdens finansiering

I en artikel i Dagens Samhälle uppmanar företrädare för C, KD och S i Västerås och Örebro att regeringen och Alliansen enas om en långsiktig miniminivå för statsbidragen till den kommunala välfärden.

"Vi kan ta vårt ansvar på ett bättre sätt om regeringen och Alliansen kan ge ett samlat besked om en miniminivå för statsbidragen riktade till den kommunala välfärdens utveckling. Det handlar inte om att göra det enklare för kommunpolitiker, det handlar om att göra det bättre för landets invånare."