Centerpartiet tar ansvar för Västerås

Centerpartiet tror på varje människas rätt att forma sin framtid och bestämma mer själv. Det kallar vi för närodlad politik. Vi vill ha ett samhälle där omtanke om alla människor är naturligt och där flickor och pojkar, kvinnor och män har lika förutsättningar och möjligheter.

Under nuvarande mandatperiod ingår vi i den styrande majoriteten i Västerås. Vi har åstadkommit mycket tillsammans med de andra partierna i Samarbete för Västerås och vi tror att ju större inslag av centerpolitik ju bättre blir framtiden för vår kommun. För det kommer vi söka ditt förtroende nästa år. Centerpartiet vill se alla förbättrings- och utvecklingsmöjligheter och snabbt komma med åtgärder. Pragmatisk politik i samarbete med andra är vår ledstjärna.

Centerpartiets tre hjärtefrågor: Jobb och företag, resultat för miljön och vi ser hela kommunen

Jobb och företag

Vi ser Västerås som det naturliga navet i en expansiv och ledande Mälardalsregion, där innovation och kreativitet ger en rik flora av både små̊, medelstora och stora företag. Allt ifrån snickaren i Haraker, lantbruksföretaget i Sevalla, frisörskan på Råby, läraren från Syrien, it-företaget i Västerås Science Park till det globala storföretaget, bidrar till Västerås utveckling.

Västerås behöver fler människor som arbetar. Västerås ska vara en välmående kommun där människor har jobb och där arbetsmarknaden präglas av en stark företagarkultur. I varje del av kommunen behövs nya målmedvetna insatser för fler jobb. För att jobben ska skapas måste det löna sig att starta och driva företag. De senaste åren har många nya medborgare kommit till Västerås. Att utbilda sig och snabbt komma in i samhället och få en egen försörjning är bra för alla. Genom att fler västeråsare har jobb, blir vi fler som betalar skatt och vi kan behålla en låg kommunal skatt och låga kommunala avgifter. God hushållning med kommunens ekonomi betyder att vi kan i större utsträckning egenfinansiera våra investeringar utan att behöva låna.

Resultat för miljön

Klimatfrågan är en av vår tids stora utmaningar. Problemen är globala men lösningarna är lokala. Klimatprogrammet visar mål och åtgärder för hur vi ska minska våra utsläpp av växthusgaser. Nu gäller det att åtgärderna blir av och att vi inte tappar fart.

I Centerpartiet är vi övertygade om att miljö och tillväxt är varandras förutsättningar. Miljöarbetet måste bedrivas på alla nivåer. Alla beslut som fattas i kommunen måste bidra till en hållbar utveckling. Allt annat är att förstöra för våra barn och barnbarn. För en grön omställning behövs fler gröna jobb.

Vi ser hela kommunen

I Centerpartiet ser vi hela kommunen och alla västeråsare. Det är vi ganska ensamma om. En levande landsbygd är en tillgång och bra för hela Västerås. Därför vill vi landsbygdsäkra alla beslut. En konsekvensanalys ska alltid göras för att man ska veta vilka konsekvenser olika beslut kan ge för landsbygden. För att leva, driva företag och ha ett gott liv behövs service, kommunikationer, infrastruktur och bredband i hela kommunen.

Centerpartiet vill att det ska vara möjligt att bygga och bo i hela kommunen. Planering och byggnation ska ske utifrån ett miljövänligt, tillgängligt och hållbart perspektiv. Förtätningen av framförallt Västerås tätort måste ses över. Vi vill istället för fortsatt förtätning satsa mer på landsbygden och tätorterna runt Västerås. Människor ska få bygga och bo på landet även om det inte för tillfället finns kollektivtrafik just där. Med fossilfria bilar och fler cykelvägar på landsbygden går det att leva klimatsmart.

När vi säger att vi ser hela kommunen så ser vi också alla kummuninnevånare, En kommun med positiv utveckling kring företagande, arbete och skatteförmåga innebär också ökade möjligheter för ett gott omhändertagande för grupper som behöver stöd. Centerpartiet vill öka insatserna för personer med funktionsvariation, de som står utanför arbetsmarknaden eller behöver vård av olika slag.

Nomineringar inför valet 2018

Vi är precis mitt inne i nomineringsprocessen inför kommunvalet 2018. Inför detta val har vi en öppen nominering vilket innebär att även icke medlemmar kan förnomineras (de måste förstås bli medlemmar om de ska stå med på den slutliga listan).

Centerpartiet är en folkrörelse som har byggts och fortsätter byggas underifrån, från medlemmarna uppåt. Rörelsen uppvisar en mångfald som också ska vara tydligt i våra listor. Därför söker vi efter kandidater från olika bakgrunder och med olika erfarenheter.

Är du eller någon du känner intresserad av politiska frågor, vill vara med och ta ansvar för Västerås och delar Centerpartiets principer och värdegrund, nominera idag på följande länk: http://bit.ly/fornominera

Kontakta oss

Facebook: facebook.com/centerpartiet.vasteras/
Epost: vasteras@centerpartiet.se
Politisk sekreterare: Magnus Nystedt, magnus.nystedt@centerpartiet.se, 076 495 41 86