Vi är tveksamma till bostäder på Johannisberg

Lars Kallsäby, ordförande i byggnadsnämnden, uttalar sig i VLT om att bostäder kanske ska byggas på Johannisbergs flygplats.

– Vi har ingen brist på mark för bostadsbygge i Västerås, så Johannisberg är inte nödvändigt ur den synvinkeln – ännu. Om 20-30 år så kanske det ändras.

Men fram till dess anser Lars Kallsäby att Johannisbergs flygplats inte bör bebyggas:

– Från Centerpartiets sida är vi tveksamma. Johannisberg är en stor tillgång för Västerås, till exempel när man ska arrangera stora utomhusevenemang. Ta Elmia och Barkaby – nu bebyggs Barkaby så där kan man inte hålla några utomhusevenemang längre.

Dessutom framhåller Lars Kallsäby att utan möjligheten att använda sig av marken kring Johannisbergs flygplats blir evenemang som Summer Meet (och tidigare Power Meet, och allt vad framtidens stora motorevenemang som lockar väldiga mängder turister) omöjliga att genomföra.

Sedan har Johannisberg ytterligare en viktig funktion att fylla, framhåller Lars Kallsäby:

– Så länge Västerås flygplats finns kvar måste vi ha kvar Johannisbergs flygplats. För den verksamhet som pågår på Johannisberg kan inte flyttas över till Hässlö.