Centerpartiets budget - konkreta miljöresultat, ökad trygghet och stärkt välfärd

Centerpartiet har idag presenterat vår budget vilken innehåller skarpa förslag för att minska klyvningen av Sverige och sänka trösklarna till jobb för nyanlända och arbetslösa.

Alla som jobbar och våra pensionärer får mer pengar i plånboken med vår budget, något som skulle få direkt positiv påverkan för människor i Västmanland. Vi satsar också på att polisen ska vara en nära och tillgänglig polis för människor. Samt på välfärdens kärna; vård, skola och omsorg. Vår miljöpolitik ger också effektiva resultat för miljön och klimatet i form av minskade utsläpp, minskad miljöförstöring och säkrat dricksvatten.

– Ett viktigt område i vår budget är att vi sänker skatten på pensioner mer än regeringen nästa år. 2018 handlar det om att en pensionär som har 14 000 kronor i månaden får ytterligare 3 500 kronor mer i plånboken per år. Efter det beloppet sänker vi skatten minst lika mycket som regeringen. Skattesänkningen riktas mot de med lägst pensioner och vi höjer också garantipensionen för de pensionärer som har det allra sämst ställt ekonomiskt, säger Lars Kallsäby.

För att finansiera satsningarna föreslår vi en kraftfull grön skatteväxling, med höjda skatter på miljöförstöring. Centerpartiet säger nej till regeringens dyra och ineffektiva byggsubventioner och till ett antal bidragshöjningar. Sedan sparar vi på ineffektiv arbetsmarknadspolitik för att i stället satsa på att skapa riktiga jobb i växande företag.

Visserligen är Centerpartiets reformutrymme 10 miljarder lägre än regeringens, totalt ca 30 miljarder. Men för oss är det självklart att inte göra som regeringen och elda på mitt under brinnande högkonjunktur, vilket vi undviker med dessa besparingar. Vår budget ligger i linje med experternas bedömning.

– Vi satsar cirka tre miljarder mer än regeringen på trygghet de kommande tre åren och vi har tidigare föreslagit minst 2 000 fler poliser. Vi avsätter nu avsevärt mer resurser än vad som krävs för detta. Det gör vi för att vi vill se en närmare polis i hela Västmanland, i hela landet. Alla har rätt att känna sig trygga, oavsett var man bor, säger Lars Kallsäby.

För mer information kontakta:

Lars Kallsäby
Näringslivspolitisk talesperson för Centerpartiet Västmanland
Lars.kallsaby@vasteras.se, 073 655 50 83

Hela Centerpartiets budget finns tillgänglig här:

https://www.centerpartiet.se/media/nyhetsarkiv-2017/2017-10-04-centerpartiets-budgetmotion-25-miljarder-mer-till-valfarden.html