Inget lull-lull i Grundskolenämnden

Vicki Skure-Eriksson, ordförande i grundskolenämnden, svarar idag i VLT på insändare av Jesper Brandberg (L).

När FP lämnade över makten 2010 låg Västerås på plats 290 kommuner skriver Jesper Brandberg den 11 oktober. Man kan lätt tro att det är dåvarande Folkpartiets förtjänst att resultaten var bättre då än nu.

Jag vill bara påminna Jesper Brandberg att tre av partierna i dåvarande majoriteten, C, MP och KD, även ingår i nuvarande majoritet och att undertecknad var vice ordförande i dåvarande grundskolenämnd med Mikael Damsgaard (M) som ordförande under 2006-2010. Då var vi i ett läge med kraftigt minskade elevkullar och tvingades göra skolomställningar. Idag är läget det omvända; högt bostadsbyggande, hög inflyttning och stora barnkullar inom såväl förskola, grundskola och gymnasiet.

Jesper Brandberg beskyller mig och nuvarande majoritet för att sticka huvudet i sanden och inte prestera något program för att vända utvecklingen. Som vanligt viftar Brandberg på och påstår än det ena än det andra.

Om han istället pratade med sin partikollega, tillika andre vice ordförande i grundskolenämnden, kan han få information om allt som pågår för att vända utvecklingen. Däremot är det ingen quick fix att vända skolresultaten. Det som krävs är ett tålmodigt och grundläggande arbete där det handlar om att hålla i och hålla ut.

Jag är mycket förvånad över att Jesper Brandberg, som ofta framhäver sin egen ekonomiska kompetens, beskyller oss för ekonomiska reptrick när vi tillsammans med förvaltning och medarbetare lyckades vända ett stort underskott 2015 på 28 miljoner kronor inom den kommunala skolverksamheten till ekonomi i balans. Det har inte skett av sig självt, utan är ett resultat av kloka satsningar med ökad elevpeng till högstadiet och särskolan, omfördelning av resurser mellan de pedagogiska nämnderna och en grundlig genomlysning av alla skolenheter för att använda resurserna mest effektivt.

Då blev vi påhoppade för att vi hade ett stort underskott, nu blir vi påhoppade för att vi klarar budget. Det förvånar mig att Jesper Brandberg inte är införstådd i att en sund ekonomi är grunden till att de satsningar som nu görs ska få full effekt.

Under åren har skolan fått full kompensation för ökade löner och priser. Vi satsar extra pengar på elevhälsan, fritidshemmen, lärarlöner och från och med i år tillförs skolan en historisk satsning på ytterligare 30 miljoner kronor riktat till skolor i socialt utsatta områden.

Jag är stolt över att Centerpartiet tillsammans med S, MP och KD i Samarbete för Västerås lyckats vända en svår ekonomisk situation. Jag är stolt över att vi har en förvaltning och medarbetare som lyckades lösa en mycket tuff situation där vi på kort tid ordnade skolgång till ett stort antal barn som flytt från krig.

Jesper Brandberg och vissa inom Liberalerna är duktiga på att snabbt döma ut Västerås kommunala skolverksamheter och beskylla majoriteten för att inte göra tillräckligt. Däremot har vi ett mycket gott samarbete med L:s företrädare i grundskolenämnden där vi oftast kan komma framåt i samförstånd.

Vi följer elevresultat, skolnärvaro och enheternas ekonomi, för att om det behövs, göra förändringar i ersättningsmodellerna. Vi får kontinuerlig information om verksamheten på varje nämnd.

Nämnden tar del av satsningar som görs på kompetensutveckling, som inom kollegialt lärande, läslyft, mattelyft, undervisning på vetenskaplig grund, inkluderande lärmiljöer, fritidshemslyft och nu ett förskoleklasslyft.

Allt detta kallar Jesper Brandberg för lull-lull och försöker ta billiga poänger.Jag och mina kollegor i Samarbete för Västerås blundar inte för att det är tufft på vissa skolor och vi är medvetna om att det krävs en långsiktig och hållbar satsning för att elever ska må bra och lyckas i skolan och för att lärare och skolledare vill jobba i Västerås med det viktigaste vi har – framtidens samhällsmedborgare.

Och det är allt annat än lull-lull.