Northvolt lägger batteriutveckling i Västerås

Northvolt har idag berättat att de delar den planerade batterifabriken mellan Västerås och Skellefteå. Forskning och utveckling, försäljning och ett första kontor ska byggas i Västerås.

Nyetablering av den typ av forskning och utveckling Northvolt nu kommer bygga upp passar perfekt med kommunens profil som Sveriges energihuvudstad och ett högteknologiskt centrum. Och den demolina de bygger kommer attrahera många andra företag och organisationer att komma hit till Västerås och ge och en chans att kanske påverka dem också att titta närmare på en etablering här.

För Northvolts del handlar det om runt 300-400 arbetstillfällen. De flesta med högteknologisk profil men också tillverkningsjobb och andra kringliggande servicejobb. Totalt kan det handla om 1 000 arbetstillfällen som nu kommer till Västerås.

Vi i Centerpartiet är förstås jätteglada för denna utveckling. Tätt efter etableringen av Amazon Web Services i Västerås väljer nu ett till högteknologisk företag att lägga verksamhet här. Speciellt kul är det för att Northvolts verksamhet passar så väl med den energiindustri som redan finns här.

Västerås stärker i och med Northvolts etablering sin roll som centrum för Sveriges energiindustri och ökar möjligheterna för kommunen att attrahera mer företag och andra verksamheter.

Vi vill tacka alla de som har arbetat hårt med att få till stånd denna etablerig, i kommunens organisation såväl som våra samarbetspartners.