Bättre lösning krävs för Barkarö förskola

Situationen för förskolan i Barkarö har diskuterats under lång tid nu. För oss i Centerpartiet är det oacceptabelt att Västerås Stad ännu inte presenterar en lämplig lösning. Vår ordförande Magnus Ekblad skriver idag i VLT.

Det ursprungliga förslaget om att bygga om nuvarande Skogsbackens förskola genom att lägga till en våning samt bygga samman de gamla kulturhusen borde ha kastats i papperskorgen för länge sedan. Förslaget har liten betydelse för att lösa behovet av förskoleplatser i Barkarö och har dessutom en lång rad nackdelar, t.ex.:

  • förslaget innebär att en redan dålig trafiksituation vid skolorna blir ännu sämre
  • barnens lekytor utomhus minskas kraftigt
  • arbetsmiljön för personalen med ett stort antal småbarn på andra våningen blir dålig
  • vid en brand blir det mycket svårt att utrymma barnen snabbt och säkert
  • ett växande Barkarö har behov av samlingslokaler för alla generationer vilket byggnaden skulle passa bra till
  • Barkarös skolor behöver mer lokaler för t.ex. kulturskolan

Centerpartiet i Västerås vill att en ny lösning för förskolesituationen i Barkarö tas fram omgående. Eftersom Barkarö är en expansiv kommundel är det viktigt att titta på nybyggnation tillsammans med privata exploatörer eller bygga egna nya konceptförskolor. Dessutom vill vi att det gamla förslaget om ombyggnad av Skogsbacken förkastas. Vi anser att förslaget som sådant har ingen rimlig chans att få bygglov på grund av sina brister.