Ny förskolekö sätter medborgarna i fokus

Per Rostad, ledamot i förskolenämnden, skriver i dagens VLT tillsammans med företrädare för de andra partier i Samarbete för Västerås svar på kritik mot den nya förskolekön.

 

Förskolenämnden beslutade nyligen om förändringar i kösystemet till förskoleplatser. De nya reglerna börjar gälla från och med första januari 2018 och en viktig förändring är att Västerås föräldrar kommer att kunna önska fem förskolor, istället för dagens tre.

I det nuvarande systemet kan föräldrar tacka nej till en plats och fortfarande stå kvar i kön. I det nya systemet kommer det fortfarande finnas möjlighet att tacka nej till en plats, men om man gör det kommer en ny ansökan om förskoleplats behöva skickas in.

Det är dock viktigt att påpeka att förskolekön fungerar annorlunda är exempelvis en bostadskö. Hur länge man stått i kön påverkar inte möjligheten att få en förskoleplats, utan det är behovet som avgör. Att skicka in en ny ansökan om förskoleplats om man tackar nej leder alltså inte till att möjligheten att få en plats försämras.

Det finns ett flertal anledningar till att det nuvarande systemet för förskolekön behöver förändras. Främst handlar det om att det i dagens system finns personer som saknar ett faktiskt behov av förskoleplats.

Detta på grund av att det finns möjlighet att stå kvar i kön efter man tackat ja eller nej till en plats. Det har lett till ökad administration som i sin tur lett till att förskoleplatser stått tomma i onödan och att väntetiden ökat för de familjer som faktiskt har ett behov av förskoleplats.

En oro vi stött på gällande det nya kösystemet är att det ska försvåra för syskon att placeras på samma förskola. Naturligtvis stämmer inte detta. Syskonförturen gäller även i det nya kösystemet och barnen kommer därför fortsatt kunna hamna på samma förskola som sina syskon.

I sin debattartikel skriver Anna Lundberg att vi måste ha medborgarna i fokus. Det håller vi med om.

Därför tycker vi det är viktigt att ändra det nuvarande kösystemet så att de familjer som har behov av en förskoleplats får en plats så snart som möjligt. Anna Lundberg hävdar också att det nya kösystemet kommer minska föräldrarnas valfrihet.

Det håller vi däremot inte med om. I det nya kösystemet kommer föräldrarna ha möjlighet att välja fem förskolor istället för dagens tre som de är intresserade av. Det leder till att det finns en större chans för barnen att placeras på en förskola som föräldrarna aktivt valt.

Ett förbättrat kösystem är dock inte det enda vi i Samarbete för Västerås gör för att förbättra förskolan. För tillfället pågår dessutom en historiskt stor utbyggnad av förskoleplatser i Västerås. Med hjälp av dessa nya platser kommer vi bland annat kunna säkerställa att det finns möjlighet för barn att placeras på en förskola i närheten av sitt hem.

Inom Samarbete för Västerås är vi övertygade om att de nya reglerna för förskolekön kommer innebära en förbättring för Västerås barnfamiljer. De nya reglerna säkerställer att föräldrar får den valfrihet som efterfrågas samtidigt som de familjer som har behov av en förskoleplats får en plats så snabbt som möjligt. Det är att ha medborgarna i fokus.