Tack för fortsatt förtroende i kyrkan

I dagens VLT säger Centerpartiets nomineringsgrupp i Svenska kyrkan ett stort tack till de som röstade på oss i kyrkovalet.

Även om vi ökade på alla tre nivåer - kyrkomöte, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige - är vi i Västerås förstås speciellt glada för det nya mandat vi tagit lokalt. Det ger oss större möjlighet att fortsätta driva våra hjärtefrågor om en öppen, nära och grön kyrka.

Nu vet vi också hur personkryssen har fördelats och således vilka kandidater som tar vilka platser. Med en kombination av entusiasm, tro och erfarenhet kommer våra förtroendevalda nu ta sig an den nya mandatperiodens angelägenheter.

Att bevara den öppna folkkyrkan där alla är välkomna står förstås överst på dagordningen. Likaså att Svenska kyrkan blir än mer miljömässigt ansvarstagande och långsiktig. En särskilt viktig fråga vi kommer fortsätta titta på är den omfattande omorganisationen som skedde för några år sedan. Utvärderingar har redan skett men det är först nu ändringarna börjar sätta sig. Särskilt viktigt för oss är att se till att församlingarna får behålla så mycket makt över sin egna verksamhet som möjligt.

Har du som medlem i Svenska kyrkan åsikter, förslag eller andra synpunkter kan du lätt hitta oss på sociala medier och webben. Vi är alltid intresserade av att höra vad du har att säga, såväl ris som ros.

Magnus Nystedt (C)
Ulrika Pettersson (C)