Kallelse till slutnomineringsstämma

Alla medlemmar i Västerås kommun kallas härmed till slutnomineringsstämma för valet till kommunfullmäktige 2018.

Torsdag 30 november 2017 klockan 18.00, Lovisagården, Slottsgatan 6, Västerås.

Förhandsanmälan önskas för att kunna planera förtäring.

Anmälan görs via webben (http://bit.ly/slutnomineringkommun) eller till Magnus Nystedt (magnus.nystedt@centerpartiet.se, 076 495 41 86).

Förslag till dagordning och nomineringskommitténs förslag liksom resultatet av medlemsomröstningen har skickats ut med post till alla medlemmar.

Välkommen

Kretsstyrelsen