Avslag till ombyggnation av Skogsbackens förskola i Barkarö

Med anledning av beslut om bygglov för ombyggnad av Skogsbackens förskola i Barkarö så finns det ett tjänstemannaförslag som föreslår att bygglovet beviljas.

Efter diskussioner inom majoriteten men också med oppositionen kommer en enig Byggnadsnämnd från politiskt håll avslå bygglovet.

Dels är nämnden inte nöjd med den trafiksituation som idag finns utanför förskolan, en situation som i och med bygglovet riskerar att bli värre. Dels tar förslaget i anspråk delar av skolgården vilket inskränker på barnens lek- och fritidsutrymme.

Barkarö utvecklas snabbt just nu, med ny byggnation på gång och flera nya områden i anslutning till Barkarö på väg. Området går alltså igenom en stark tillväxt, både i norr och söder. Därför ser vi fram emot att få ett uppdrag av kommunstyrelsen om att få göra en fördjupad översiktsplan (FÖP) över hela Barkarö. Ett prioriterat område inom en sådan fördjupad översiktsplan skulle vara att se över situationen vad gäller förskola och skola i Barkarö.

Det sammantaget gör att vi, såväl majoritet som opposition i Byggnadsnämnden, inte är villiga att bevilja bygglovet för ombyggnation av Skogsbackens förskola.

Lars Kallsäby (C), ordförande i Byggnadsnämnden
lars.kallsaby@vasteras.se
073 655 50 83