Komplettering av årsplan 2018

Samarbete för Västerås presenterade idag vår komplettering av årsplan 2018 med satsningar på ett flertal områden inklusive skolan.

I budget och årsplan för 2018 presenterade vi en rad satsningar för ett växande Västerås. Bland annat satsar vi på kompetensförsörjning, lärarlöner och ledarskap inom skolan och förskolan i en satsning omfattande 15,5 miljoner kronor och vi riktar medel direkt till kultur, idrott och fritid omfattande 5,1 miljoner kronor.

I årsplanen minskade vi rationaliseringskravet, lämnade löne- och priskompensation för 148,5 miljoner kronor till styrelser och nämnder samt ökade budgetreserven till 47 miljoner kronor. Delar av de medel som vi avsatte i reserven fördelas nu ut till styrelser och nämnder.

En mängd mindre satsningar och kompletteringar på flertalet nämnder görs men också en större satsning på äldreomsorgen omfattande 20 miljoner kronor riktat till höjda ersättningar inom hemtjänsten, detta får helårseffekt from 2019 på 30 miljoner kronor. Dessutom öronmärks 12,5 miljoner kronor till Nämnden för personer med funktionsnedsättningar för kvalificerad tillsyn.

Extra ramhöjning Äldrenämnden:

Vi gör en större satsning på äldreomsorgen omfattande 20 miljoner kronor riktat till höjda ersättningar inom hemtjänsten, vilket får helårseffekt från och med 2019 på 30 miljoner kronor.

Extra ramhöjning Grundskolenämnden inklusive Skultuna kommundelsnämnd:

För att inom årskurserna F-3 erbjuda utökad vistelsetid upp till 15 timmar på fritids för barn till arbetslösa och föräldralediga från och med halvårsskiftet 2018. Detta görs utifrån ny lagstiftning om fritidshemmens utökade kunskapsuppdrag. 2,75 miljoner halvårseffekt 2018 och 5,5 miljoner helårseffekt 2019.

Ökad ram utifrån uppdraget: 4,95 miljoner halvårseffekt 2018 och 9,9 miljoner ramhöjning helårseffekt 2019.

Total ramhöjning 2018: 7,7 miljoner.

Total ramhöjning 2019: 15,4 miljoner.

Extra ramhöjning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:

För arbetsmarknadsinsatser: etableringsresurs och Elba: 1,5 miljoner kronor

Extra ramhöjning Kulturnämnden:

Bland annat ambitionshöjning Växhuset och Konstmuseet: 1 miljon kronor.

Extra ramhöjning Miljö- och konsumentnämnden:

Mätning av luftkvalitet i Västerås: 0,3 miljoner kronor. Som komplettering till investeringsplanen kommer vi även att lägga 10 miljoner kronor till den långsiktiga finansieringen och utvecklingen av Elba.

Här finns dokumentet som PDF , 193.6 kB..