Centerpartiet välkomnar avslag till ombyggnation av Skogsbackens förskola i Barkarö

Vi i Centerpartiet välkomnar byggnadsnämndens beslut igår att avslå förslaget om ombyggnation av Skogsbackens förskola i Barkarö.

Förskolan är olämplig för ombyggnation av en rad skäl som vi har redogjort för tidigare på nyhetsplats, i debattartiklar och på andra sätt. Bland annat skulle en redan dålig trafiksituation vid skolorna bli ännu sämre, barnens lekytor utomhus skulle minskas kraftigt, arbetsmiljön för personalen med ett stort antal småbarn på andra våningen bli dålig, vid en brand blir det mycket svårt att utrymma barnen snabbt och säkert. Dessutom behöver ett växande Barkarö samlingslokaler för alla generationer, vilket byggnaden redan idag används för.

Nu finns möjlighet att ta ett nytt grepp om Barkarö som helhet och områdets framtida utformning vad gäller byggnation, förskola, skola mm. En fördjupad översiktsplan (FÖP) för Barkarö är ett bra sätt att ta ett sådant grepp.

För Centerpartiets Västeråskrets
Magnus Ekblad ordförande
Magnus.ekblad@centerpartiet.se
070 316 30 32