Byggplaner i Barkarö skrotas

VLT uppmärksammar beslutet att säga nej till tjänstemannaförslaget om att bygga om Skogsbackens förskola i Barkarö. De intervjuade bland andra Lars Kallsäby. 

Norrängens förskola skulle läggas ned när Skogsbacken byggdes ut, men så blir det inte enligt Kallsäby. Ombyggnaden av Skogsbacken skulle totalt bara ge fyra extra förskoleplatser. Kommunalrådet anser att det inte är ett politiskt gångbart att genomföra ombyggnaden.

- Med så få nettoplatser och till den kostnaden, någonstans runt 18 miljoner kronor, är det inget bra projekt.. De här synpunkterna hade jag i våras och det är ingen hemlighet att Centerpartiet och även andra partier varit emot, men vi har inte blivit lyssnade på, säger han.

Pengar har lagts ut i onödan på att få fram underlag till bygglov?

- Så är det. Det är en bakläxa för tjänstemännen, men de ville väl få ärendet prövat.

Har protesterna påverkat beslutet?

- Vi har lyssnat på personal, föräldrar, boende som haft synpunkter och förstås bedömt själva. Den samlade bedömningen är att ett bygglov inte ska beviljas. Barkarö växer och förskoleplatser behöver öka till antalet.

Vad blir konsekvensen av att bygget inte blir av?

- Vi måste se över situationen med förskola och skola i Barkarö. Det kan bli aktuellt med tillfälliga lösningar (barack) vid Norrängens förskola. Det kan byggas förskola på andra ställen, säger han och nämner tänkbara platser mitt emot Lövängsskolan och Gotö Källa.