Debatt: Oacceptabla skärpningar om LSS

Toppkandidater i Västmanland till riksdag och region, inklusive Magnus Ekblad och Lars Kallsäby, skriver idag i VLT om vikten att värna LSS.

Assistanslagen infördes för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till en fungerande vardag. Efter en kraftig skärpning i bedömningen av grundläggande behov inom personlig assistans har många fått sin hjälp indragen. Familjer har splittrats för att föräldrarna inte längre får hjälp och anhöriga går på knäna. Detta är inte acceptabelt!

Det är mot denna bakgrund som vi företrädare för Centerpartiet och många fler med oss deltar i den manifestation på söndag i Västerås som arrangeras av Funktionsrätt Västmanland.

Hopp har dock tänts när regeringen för ett par veckor sedan meddelade att det blir en temporär frysning av tvåårsomprövningarna. Samt att det återigen ges rätt till assistans för väntetiden mellan två hjälpinsatser.

Ändringarna är välkomna. Men än finns frågor för framtiden. Vad händer med de individer som fått sina beslut om indragen eller nedsatt antal timmar med assistans? Hur ser regeringen på sitt eget ansvar?

Den utveckling vi ser är resultatet av regeringens agerande som slagit direkt mot de i samhället som är i störst behov av stöd och omsorg. Försäkringskassan fick redan 2015 direktivet att bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen från regeringen.

Regeringen lyfter fusk och överutnyttjande av systemet som anledning till skärpningen. De pekar också på det stora antalet privata assistansbolag som finns och menar att det är de som orsakar kostnadsutvecklingen. De slutsatser som regeringen dragit är tveksamma och visar istället på hur man gör allt för att dölja en åtgärd som fått negativa konsekvenser för många personer. När man istället borde vidta åtgärder och förbättringar som återupprättar intentionerna i LSS och personlig assistans.

Från Centerpartiets sida är det en självklarhet att alla människor ska ha rätt till en fungerande vardag.

Carola Gunnarsson (C)

kommunstyrelsens ordförande Sala och riksdagskandidat

Lars Kallsäby (C)

kommunalråd Västerås och riksdagskandidat

Barbro Larsson (C)

regionkandidat och regionpolitiker Region Västmanland

Magnus Ekblad (C)

regionkandidat och regionpolitiker Region Västmanland