Bygg staden inåt-eran är över

Våra företrädare i byggnadsnämnden skriver idag i VLT med anledning av att kommunfullmäktige förväntas anta en reviderad översiktsplan.

Idag förväntas kommunfullmäktige i Västerås anta en reviderad Översiktsplan, också kallad ÖP. Översiktsplanen ger en samlad bild av hur Västerås kommun ska växa vad gäller byggnation fram till år 2026. Den svarar till exempel på frågor som hur och var ska man bygga, vilken infrastruktur som behövs, vilka hänsyn som ska tas till miljön och mycket annat.

Den tidigare versionen av översiktsplanen fokuserade på att bygga staden inåt, alltså att bygga mer i framförallt tätorten Västerås, så kallad förtätning. Det var något som vi i den nu styrande majoriteten Samarbete för Västerås ärvde denna mandatperioden från den tidigare majoriteten. Nu har vi i samarbetet efter konstruktiv dialog enats om en ny inriktning i översiktsplanen, att bygga balanserat.

Det kan te sig som en semantisk fråga, att det egentligen inte gör någon skillnad vad man kallar det. Vi i Centerpartiet hävdar med bestämdhet att det kan göra en enorm skillnad för din och alla andra västeråsares framtid.

En aspekt av att bygga balanserat är att bygga i hela kommunen. Vi har tidigare i debatten sagt att den så kallade förtätningen i Västerås har nått en smärtgräns. Onekligen kommer en viss förtätning fortsätta, bland annat för att tusentals bostäder redan ligger i planprogrammet. Men vi anser att förtätningen ska i så stor utsträckning som möjligt ske på ödetomter, grusplaner och andra dåligt utnyttjade ytor.

Och förtätning räcker inte för att nå våra högt ställda mål, därför passar en balanserad strategi perfekt. En del av balanserad byggnation menar vi är en ökad satsning på att bygga ut landsbygd, service- och mindre orter. Vår insikt om att människor vill kunna bo var som helst i kommunen, inte bara i tät- och serviceorterna betyder förstås inte att vi är stadsfientliga. Tvärtom.

Balanserad byggnation innebär dock inte bara att man ska kunna bygga i hela kommunen. Det innebär också en variation av upplåtelseformer (en blandning av hyres- och bostadsrätter), hustyper (lägenheter, villor, radhus osv.) och byggnadsmaterial (trä, betong, tegel osv.).

Sammanfattningsvis så välkomnar Centerpartiet att bygga staden inåt-eran är över. Nu är det tid att se till att det byggs i hela kommunen och att det öppnas nya områden där västeråsare kan bygga sina hem och företag.

Lars Kallsäby (C), ordförande byggnadsnämnden
Ing-Marie Berndtsson (C), ersättare byggnadsnämnden