Vicki Skure-Eriksson kommenterar förbättrat Pirls-resultat

Enligt den globala undersökningen Pirls så har svenska fjärdeklassare påtagligt förbättrad läsförmåga. Vicki Skure-Eriksson kommenterar det i P4 Västmanland.