Inga beslut om att lägga ner Fridnässkolan

Det finns inga beslut om att lägga ner Fridnässkolan, skriver Vicki Skure-Eriksson och representanter för de andra partierina i Samarbete för Västerås.

Den senaste tiden har det skrivits mycket om att det finns beslut fattade om att lägga ner Fridnässkolan.

Det stämmer inte. Det finns inga beslut om att lägga ner eller sälja Fridnässkolan. Den kommer att finnas kvar så länge som den behövs.

Det som är på gång är att undersöka olika alternativ för att skapa en hållbar skolsituation i området. För oss i majoriteten är det viktigt med skolor i närområdet, speciellt för yngre barn, och vi ser självklart inget värde i att lägga ner fungerande skolor. Det är dock viktigt för oss att skolverksamheten bedrivs i ändamålsenliga och välfungerande lokaler med en god utemiljö.

Fridnässkolan är idag en F-5 skola och redan i dagsläget är det endast årskurserna F-2 som får plats i skolans huvudbyggnad. Resten av årskurserna, 3-5, håller till i en temporär paviljong. Årskurs 6 får idag inte plats på skolan utan hänvisas till Hammarbyskolan.

Denna situation är inte långsiktigt hållbar. Fridnäs lokaler är inte heller tillgänglighetsanpassade. För oss i majoriteten är det viktigt att kommunens skollokaler är tillgängliga för alla elever.

Bostadsbyggnationerna i områdena kring centrala Västerås ökar, vilket innebär utmaningar att kunna erbjuda skolgång för alla barn och elever som bor i närområdet både nu och i framtiden. Därför gav grundskolenämnden i tisdags förvaltningen två uppdrag, att dels ta fram en långsiktig plan för struktur och nybyggnation av F-3, F-6 och 7-9 i hela centrala Västerås och dels att ytterligare se över skolstrukturen vid område Fridnäs, med inriktning F-3 eller F-6 i området.

I uppdraget ingår att i dialog med berörda utreda om det finns möjlighet att tillgänglighetsanpassa nuvarande Fridnässkolan. Alla partier i Grundskolenämnden står bakom dessa uppdrag.

Nya skollokaler vid Klövernhallen är en placering som utreds. Det finns dock ingenting bestämt kring dessa lokaler och det finns oklarheter kring placeringen.

Det handlar främst om närheten till oljehamnen och hamnens fortsatta utveckling, men också på möjligheterna att skapa en säker skolväg för eleverna. Detta måste tittas vidare på innan en bedömning görs om placeringen är lämplig.

Fridnässkolan är viktig och det finns inga beslut om att lägga ner eller sälja skolan. Däremot krävs det åtgärder för att göra skolsituationen i området långsiktigt hållbar. Att erbjuda alla elever och all personal ändamålsenliga lokaler är nödvändigt för elevernas utveckling och lärande.