Viktor skrev ett brev

En dag fick Vicki Skure-Eriksson, grundskolenämndens ordförande, ett brev från Viktor. Hon sökte upp Viktor för att ge honom ett svar på den fråga han ställt i sitt brev.