Kallelse till kretsårsstämma

Alla medlemmar i Västerås kommun kallas härmed till kretsstämma

Tisdag 20 februari klockan 18.00

Rytterne bygdegård

Program

  • Förtäring
  • Håkan Lindberg från El av Sol pratar om att solel är enkelt och kul
  • Årsmötesförhandlingar
  • Aktuella politiska frågor

Handlingar delas ut vid mötet. Om du vill ha handlingarna före stämman kontakta Magnus Nystedt (info nedan).

Förhandsanmälan önskas för att kunna planera servering. Du erbjuds matig soppa, bröd, kaffe och kaka för 100 kr. Betala till bankgiro 857-8056.

Anmälan görs via webben (http://bit.ly/kretsarsstamma2018) eller till Magnus Nystedt (magnus.nystedt@centerpartiet.se, 076 495 41 86).

Välkommen
Kretsstyrelsen