Slopa avgift för bygglov för solpaneler

Centerpartiets krets i Västerås antog vid sitt årsmöte detta uttalande från medlemmarna.

Hela världen står inför stora utmaningar vad gäller klimat och miljö, så förstås även Västerås kommun. En viktig aktör inom området är vårt kommunala energibolag Mälarenergi. En av de större åtgärderna vi har varit med och beslutat om är investeringen i Block 7. Genom den investeringen ska Mälarenergis fjärrvärme- och elproduktion vara fri från kol och olja från år 2020.

Solel är förstås också en viktig pusselbit för att klara våra högt ställda mål för förnyelsebar energi. Vi upplever att det finns ett stort intresse för solel bland företag och invånare i Västerås. För Centerpartiet är det viktigt att medverka till att ännu fler husägande västeråsare ska känna sig inspirerade att installera solceller på sina tak för att på så sätt få en helt egen klimatsmart elproduktion. Om du är intresserad av att installera solpaneler på ditt hus kan vi tipsa om solkartan som finns på Vasteras.se. Den visar hur stor solstrålning du får på just ditt tak, alltså hur väl det lämpar sig för solpaneler.

Idag krävs bygglov för vissa installationer av solpaneler. Normalt krävs det inte bygglov för solfångare eller solpaneler som följer samma linje som taket på ett enbostadshus, utan att sticka upp eller vinklas från takytan. Solpaneler som sätts på marken kräver inte heller bygglov. Dock behövs bygglov för solpaneler om de ska vinklas upp från taket, om de ska sitta på fasaden eller om byggnaden de ska sitta på har kulturhistoriskt eller kulturmiljömässigt bevarandevärde, kan vi läsa på Vasteras.se.

Vi tror inte att vi kan helt komma ifrån bygglov för vissa installationer av solpaneler. Däremot vill vi ge extra stimulans till de som vill installera solpaneler på sina tak i Västerås.

Vi föreslår därför att Västerås kommun slopar avgiften för bygglov för solpaneler. Att ta bort denna avgift bör öka intresset för att investera i solpaneler och bidra till att göra Västerås till en grönare kommun.

Hur mycket vårt förslag skulle kosta kommunen i minskade inkomster från bygglov får naturligtvis utredas noggrant. Vi tror dock att den minskningen kan hanteras inom kommunens budget.

Vi föreslår också att Västerås Stad visar vägen i den snabba energiutveckling som nu sker genom att lägga in solpaneler som en del i alla bygg- och utvecklingsprojekt kommunen genomför. Det går naturligtvis inte att göra solpaneler på alla tak till ett absolut krav, men vi menar att solpaneler ska alltid tas i beaktande i alla projekt, det kan vi ställa krav på.

Med dessa två relativt enkla förslag tror vi Västerås kommun kan bli en än mer tydlig energi- och miljökommun till gagn för kommunens invånare och företag nu och i framtiden.