Det här vill politikerna i Västerås

Västerås Tidning frågar förstanamnen för varje parti i Västerås: "Vilken är den viktigaste frågan för dig att driva i Västerås de kommande fyra åren?" Vicki Skure-Eriksson svarar för vår del.

"– Det är att alla i Västerås ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar och att det ska finnas en positiv anda i Västerås: här kan du lyckas, oavsett om du är född här, vilken situation du är i livet, om du är nyinflyttad. Just att alla får möjlighet att ta del av samhället. Och en del i det handlar om att man ska kunna bo och utvecklas i hela kommunen, inte bara tätorten. En förutsättning är att vi har infrastruktur i hela kommunen och där vet vi att vi har vita fläckar när det gäller både bredband och mobiltelefoni. Och just när det gäller det så är det ännu viktigare idag när Telia drar undan telefonledningar, då måste vi se till att det ombesörjs på annat sätt.
Vad vill ni gör då, för att hela kommunen ska växa?
– Bredband är en viktig sak, och det är viktigt att vi har service runt om i kommunen. Vi har under den här mandatperioden drivit på att vi ska göra ortsanalyser, så att alla orter har ett utvecklingstänk. Där har vi en bit kvar. Det har genomförts på några ställen, men inte i den utsträckning som vi vill."