Kallelse till programstämma

Nu är det dags att sätta vårt kommunala handlingsprogram för kommande mandatperiod.

Alla medlemmar kallas därför till en programstämma där vi kommer diskutera programmet och förhoppningsvis spika dess slutliga innehåll.

Kan du inte komma, skicka dina synpunkter till Magnus Nystedt.

Ett utkast till handlingsprogram kommer finnas att hämta på distriktets expedition (Lovisagården, Slottsgatan 6) eller laddas ner från länken nedan fr.o.m måndag 30/4. Läs gärna igenom och samla synpunkter som du tar med till stämman.

http://bit.ly/utkastprogram

När

Tisdag 8/5, kl. 18

Var

Stadshuset i Västerås, fullmäktigesalen

Anmäl dig till på webben:
http://bit.ly/programstamma

Eller till:

Magnus Nystedt, Politisk sekreterare

magnus.nystedt@centerpartiet.se

076 495 41 86