Centerpartiet för Västerås framåt! Pressmeddelande

Centerpartiet i Västerås presenterar idag vårt kommunala handlingsprogram. Där beskriver vi hur vi vill lösa framtiden för Västerås utveckling. Hur vi i Västerås lokalt kan bidra till FN:s 17 mål globalt. En väg framåt, för ett medmänskligt Västerås med mindre klyftor, ökad trygghet och grön tillväxt.

- Vi sätter skolan först. Vi vill fortsätta den långsiktiga satsningen på skolan som skett denna mandatperiod. Skolresultaten måste förbättras, men i en kommun som växer så det knakar behöver vi också ett nytt sätt att planera och investera i förskolor och skolor och erbjuda eleverna undervisning av hög kvalitet i moderna lokaler. Skolan ska vara det första som planeras och byggs i nya bostadsområden, säger Vicki Skure-Eriksson (C), kommunalråd och förstanamn på Centerpartiets lista till kommunfullmäktige.

- Vi måste minska klyftorna mellan tätorten och kringliggande landsbygd. Därför vill vi fortsätta bygga i hela kommunen och bygga bort segregationen. Stad och land är beroende av varandra, för produktion av mat och energi, rekreation och hållbar användning av naturens resurser. Det behövs en livsmedelsstrategi, för ökad lokal livsmedelsproduktion och bättre rusta oss att möta eventuella kriser av olika slag.

Vi behöver en landsbygdsstrateg som ser till att landsbygdens behov alltid finns med i besluten som fattas i kommunen, säger Monica Stolpe-Nordin, tredjenamn på Centerpartiets lista till kommunfullmäktige.

- Vi måste öka tryggheten för alla i vårt samhälle. För äldre föreslår vi fler olika former av äldreboenden i hela kommunen och fokusera på språket för att klara kompetensförsörjningen. Trygghet handlar också om att förebygga och förhindra brott. Det vill vi göra bland annat genom att utbilda barn och vuxna om sexuella trakasserier och hedersrelaterat våld. Kommunen måste stötta polisen genom att göra det svårare för kriminella att begå brott. En förebyggande åtgärd vi tror skulle få stort genomslag är att fördubbla antalet fältarbetande socialsekreterare, säger Lars Kallsäby (C), kommunalråd och andra namn på Centerpartiets lista till kommunfullmäktige och riksdagen.

De flesta nya jobben skapas i små företag. Grön tillväxt med energi- och teknikföretag kan bidra till att lösa framtidens klimatutmaningar. Västerås har fantastiska förutsättningar med infrastruktur av alla trafikslag båt, flyg, järnväg och väg. Vi ser en samhällsekonomisk vinst i att behålla och utveckla Västerås flygplats. Den nya ledningen har anpassat kostymen och är beredd att ta nästa steg. För att dra nytta av områdets inriktning vill vi flytta bussterminalen från Ängsgärdet till Hässlö och skapa ett utbildningskluster för yrken inom transportsektorn som kan komplettera den pilotutbildning som finns på området idag.

-Att föra Västerås framåt handlar också om medmänsklighet. Där alla i Västerås får bidra med det de kan, oavsett funktionsnedsättning, om man saknar utbildning eller om man flytt hit och är ny i Sverige och Västerås. Vi måste skapa de bästa förutsättningarna för människor genom flexibelt lärande in i jobb och egen försörjning och stötta den kraft som finns i civilsamhället, säger Vicki Skure-Eriksson (C).

För frågor eller mer information:

Vicki Skure-Eriksson, viktoria.skure.eriksson@vasteras.se, 070-320 41 61

Lars Kallsäby, lars.kallsaby@vasteras.se, 073-655 50 83

Monica Stolpe-Nordin, monica.stolpe-nordin@sv.se