Så här vill vi förbättra skolan hela Västerås

Vicki Skure-Eriksson svarar i Västerås Tidning på frågan om hur vi vill öka förbättra skolan i hela Västerås.

"Att vända skolutvecklingen tar tid. 70 miljoner i höjd elevpeng senaste åren räcker inte. Vi vill se en skola i framkant med spännande arbetssätt och karriärvägar. Minska skolsegregationen. Fler utbildade lärare som lägger grunden till att eleverna lyckas. Tydligt ledarskap, kollegialt lärande, undervisning på vetenskaplig grund, språkutvecklande arbetssätt, kompetensutveckling, inkluderande lärmiljöer och digitala hjälpmedel är några av verktygen för att lyckas."

Läs hela vårt handlingsprogram här.