Kan man äta en elcykel?

Vår toppkandidat på kommunlistan, Vicki Skure-Eriksson, funderar på regeringens krispaket till svenskt lantbruk.

350 miljoner kronor per år under 2018, 2019 och 2020 lägger regeringen på att subventionera för att medborgare som har råd ska kunna köpa en elcykel, elmoppe eller elmotorcykel till en lägre kostnad.

Ungefär lika mycket lägger regeringen, 400 miljoner kronor i år 2018, på att stötta delar av svenskt lantbruk på grund av den svåraste torkan Sverige upplevt på flera hundra år. Det är naturligtvis bra att regeringen uppmärksammar att det är svår torka och att risken är stor att många lantbruksföretag kommer gå i konkurs. Men nivån på regeringens satsning är på tok för låg. För den enskilde lantbrukaren motsvarar ersättningen ungefär kostnaden för två veckors grovfoder till en ko.

Läget är akut - riktigt akut! Foderbristen har tvingat många djuruppfördare att anmäla hela eller delar av sin besättning till slakt, vilket skapat enorma slaktköer. Alla kan vi hjälpa till och efterfråga var köttet kommer från när vi handlar eller äter på restaurang. I Västerås kommer vi i Centerpartiet lokalt kräva att vi enbart serverar svenskt kött i skolan och inom äldreomsorgen och att andelen kött på menyn ökar.

Därför är också mycket välkommet att Annie Lööf och Centerpartiet vill stötta lantbruksnäringen med totalt 5, 3 miljarder kronor och att flera partier ser behovet av ett akut stöd i ett exceptionellt läge.

Även grisnäringen lider av årets svåra torka. Låga spannmålsskördar innebär att många tvingas köpa in foder och strömedel. Risken är stor att uppfödare kommer ställa grisstallar tomma när kalkylen inte går ihop och smågrisuppfödare kommer hamna i en mycket besvärlig situation.

Årets extrema väder kommer få allvarliga konsekvenser under flera år för Sveriges självförsörjningsgrad, som redan nu ligger på låga 50 procent. Det är ett allvarligt hot mot Sveriges säkerhet. Och regeringens akutersättning är en droppe i havet, det behövs mer.

Missförstå mig inte. Jag gillar att fler människor cyklar. Det är bra för hälsan att röra på sig och med en elcykel blir det lättare att cykla längre sträckor. Kanske inte riktigt samma folkhälsovinst att åka elmoppe eller el-motorcykel, men det kan bidra till att minska förbrukningen av fossilt bränsle och det är bra.

Men i ett läge av katastrof måste man laga efter läge och våga omprioritera.

För inte kan man väl äta en elcykel?