Landsbygden ska utvecklas, inte avvecklas

Idag kampanjar vi i Västerås för att landsbygden ska utvecklas, inte avvecklas!

✔️Vi vill ta fram en lokal livsmedelsstrategi för Västerås
✔️Västerås kommun bör handla upp mer svenskt kött, gärna närodlat

Läs mer i vårt handlingsprogram: http://bit.ly/handlingsprogram2018