Grön tillväxt för hela Västerås framåt

Västerås och Sverige behöver en stark framåtriktad klimatpolitik som uppmuntrar innovationer och stoppar utsläppen. Vi behöver en hållbar tillväxt som byter ut produkter och tjänster som förstör vår miljö och vårt klimat mot det som är en del av det naturliga kretsloppet. Gemensamt för Centerpartiets politik är att vi vill stoppa utsläppen men inte utvecklingen.

Centerpartiet anser att Västerås som kommun behöver göra en rad insatser som kan skapa nya gröna jobb:

 • Främja ett bra företagsklimat för företag inom miljötekniksektorn. Vi har ett kluster i form av Robotdalen, ABB och ett flertal andra företag som tar fram nya innovationer för automatisering och energieffektivisering inom områden som är energikrävande. Över 8 procent av Sveriges järnvägsjobb finns i Västerås med omnejd.
 • Etableringen av Amazon och Northvolt visar att Västerås har hög kompetens och är attraktiv som ort. Vi behöver fortsatt jobba för att fler nya företag och etableringar inom energisektor ska komma till Västerås.
 • Vi vill ta fram både bredd- och spetsutbildningar tillsammans med näringslivet och skräddarsy utbildningar för att klara kompetensförsörjningen inom energi- och miljöteknik.
 • Centerpartiet har i sin budget presenterat satsningar på 3,4 miljarder kronor för att stimulera företag att bygga testanläggningar som kan ta bort koldioxid från atmosfären, så kallade minusutsläpp. Västerås som innovations- och ingenjörsstad och med en hög kompetens bör och kan ta ledartröjan i den utvecklingen!
 • Vi vill bli än mer innovativa vad gäller ett hållbart bostadsbyggande och utmana byggindustrin och bostadsutvecklarna genom att ta fram en trähusstrategi och kroka arm med branschen för att förverkliga den.
 • Vi behöver jobba mer aktivt med vattenplanering och grönstrukturplaner. Varmare klimat kräver bättre långsiktig planering av vattenförsörjning för både boende och matproduktion.
 • Nyttja Mälarens resurser som transportled genom att utveckla hamnen och öka transporter av varor på vatten istället för väg. Modernisera vårt kommunala avloppsreningsverk för att klara fortsatt befolkningsökning och samtidigt skydda Mälaren som dricksvattentäkt.
 • Upphandla giftfria varor – ersätt miljöfarliga plastartiklar i kommunal verksamhet med andra material som kan ingå i det naturliga kretsloppet.
 • Ta fram en plan för fossilfria drivmedel i kommunen. Fortsätt utveckla lokala biogastillverkningen i Västerås. Bruna påsar med hushållsavfall innebär att invånarna själva är med och producerar miljövänlig biogas. Biogas tillverkas även genom rötning av gödsel från djurgårdar runt Västerås. Rötresterna går tillbaka in i kretsloppet som näring till växtodling på gårdar runt om Västerås.
 • Underlätta för privatpersoner att investera klimatsmart, till exempel att installera solceller på sin bostad.
 • Installera solceller på alla fastigheter som ägs av kommunen.
 • Fler laddstolpar runtom i kommunen genom att utnyttja befintliga stolpar. Finns infrastrukturen vågar fler köpa elbilar och kan ta del av den miljöbilsbonus som Centerpartiet föreslår. Bilen är nödvändig för många personer och politiken kan bidra till att fler har råd och möjlighet att ställa om snabbare till en miljövänlig bil.
 • Ta fram en lokal livsmedelsstrategi för att öka den lokala matproduktionen och för att klara kommunens matförsörjning i en krissituation.
 • Satsa på en samordnad varudistribution för upphandling av varor och livsmedel till kommunens verksamheter som förskolor, skolor och äldreboenden. Det minskar transporterna och ökar möjligheten att köpa in närproducerade varor och livsmedel.

Västerås har fantastiska förutsättningar att utveckla grön tillväxt i vår kommun. Hög kompetens inom miljö- och energisektorn, många entreprenörer inom innovation och automation och en omgivande landsbygd med produktiv skogs- och jordbruksmark där det naturliga kretsloppet är en förutsättning för att bruka utan att förbruka. I Centerpartiet är vi övertygade om att miljö och tillväxt är varandras förutsättningar och nyckeln för att vi ska klara de klimatutmaningar som vi nu står inför.

Vi är övertygade om att grön tillväxt kan föra både Västerås och Sverige framåt!

Vicki Skure-Eriksson (C)
Monica Stolpe-Nordin (C)
Karin Westlund (C)
Erik Kihlberg (C)
Jan Thunberg (C)
Johan Lembke (C)
Kandidater för Centerpartiet till kommunfullmäktige i Västerås

Publicerad i VLT.