Ökad trygghet i hela Västerås kommun

En av de stora valfrågorna i år är trygghet. Diskussionen handlar till stor del om fler poliser med högre löner och bättre arbetsvillkor. Centerpartiet ställer sig bakom det. Men problemet med tryggheten i samhället löser vi inte enbart med fler poliser. Vi måste också se vad vi i Västerås kommun kan göra.

Centerpartiet i Västerås vill att kommunen på alla sätt vi kan hjälper och underlättar för poliserna i Västerås. Till exempel genom att ge poliserna förutsättningar att arbeta enligt bilmålvaktslagen, ett förslag som Centerpartiet genom mig och Ulf Jansson drev igenom i Tekniska nämnden.

Om antalet poliser inte ökar så vill vi att kommunen ställer krav på regeringen att tillsätta nödvändiga resurser för fler poliser genom att både nya och återanställa de som lämnat polisen för andra jobb. Det finns inget annat sätt att få fler poliser.

Men det finns fler sätt att öka tryggheten i Västerås. Centerpartiet vill dubblera antalet fältarbetande socialsekreterare. Självklart utan att tumma på rätt kompetens och lämplighet för deras viktiga brottsförebyggande uppdrag. Vi tror att med fler vuxna som till exempel fältarbetare och fritidsledare ute på gator och torg så kommer fler att uppleva Västerås kommun som trygg. Dessa personer är otroligt viktiga för att kunna förebygga kriminalitet och finnas till för ungdomar.

Vi vill att fler ska känna att det är tryggt att gå från exempelvis centralstationen genom centrum en kväll. Det uppnår vi bland annat genom att fler poliser, fältarbetare och andra personer också går genom centrum. På det sättet underlättar vi inte bara polisernas arbete genom allmänhetens så viktiga ögon, utan också att vi som är kommunens invånare ger varandra en känsla av trygghet.

Om vi kombinerar det med åtgärder som bättre belysning så kommer vi uppnå vårt mål om ett tryggt Västerås. För en invånare i Västerås ska kunna gå hem i sin del av staden utan att vara orolig att utsättas för brott.

Västerås invånare ska också kunna känna sig trygga i krissituationer. Bland annat så har det brunnit i flera skogar i Sverige denna torra sommar. Och vi minns alla när hela Västerås luktade brandrök år 2014. Det är viktigt att Räddningstjänsten får de medel som krävs för att kunna hantera dessa situationer. Vi vill att Räddningstjänsten ska kunna bibehålla sin höga kompetens men också att de ska kunna utveckla den. Vi vill att räddningstjänsten som den fantastiska resurs de är ska kunna användas även för inledande sjukvårdsinsatser. Larmen som kallas IVPA (I Väntan På Ambulans) ska tillföras som en av räddningstjänstens uppgifter. För vid ett akut sjukvårdsfall så är de inledande åtgärderna livsavgörande. Och om ambulansen är upptagen eller har lång framkörningstid. Så ska räddningstjänsten kunna bistå personen tills ambulans är på plats.

Adam Pettersson (C), kandidat till kommunfullmäktige