Beslut fattat om Tillbergahallens utbyggnad

Fullmäktige har precis fattat beslut om att skjuta till de medel som krävs för ombyggnation av Tillbergahallen, en fråga som vi drivit länge.

Det kommer bli en läktare för 300 personer och en ny vändplan för bussarna utanför. Den ombyggda hallen blir en tillgång inte bara för Tillberga utan för hela Västerås kommun.