Kallelse till kretsstämma

Alla medlemmar kallas härmed till kretsstämma.

Förhandlingarna i kommunen är klara och vi ingår fortsatt i den styrande majoriteten, den här gången med S, L och MP.

Vi förhandlade fram ett samarbetsprogram på 140 punkter. Hela programmet finns att läsa på Utveckling Västerås webb: http://www.utvecklingvasteras.se

På stämman kommer vi presentera vilka olika poster vi har att besätta och medlemmarna får rösta på vem de vill ha på vilken position.

Dina synpunkter som medlem är väldigt viktiga.

Var: Kyrkbacksgården

När: 15/10, kl. 18.00

Anmälan: http://bit.ly/kretsstamma2

Eller till: magnus.nystedt@centerpartiet.se, 076-495 41 86

Välkommen!

Kretsstyrelsen