Större genomslag för Centerpartiets gröna och företagarvänliga politik i Västerås

Pressmeddelande

Centerpartiet i Västerås gick till val på att föra hela Västerås kommun framåt genom minskad klyvningen i samhället, ökad trygghet, mer grön tillväxt och medmänsklighet. Efter förhandlingar konstaterar Centerpartiet med glädje och stolthet att vi får fortsätta ta ansvar för Västerås utveckling.

En övervägande del av det 140-punktsprogram som vi tillsammans med Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet i samarbetet Utveckling Västerås kommit överens om är frågor som Centerpartiet drivit i valrörelsen. Sammantaget ser vi möjligheter till ett större genomslag för Centerpartiets gröna och företagarvänliga politik i Västerås kommun.

Centerpartiets medlemmar har beslutat hur partiet fördelar sina poster i nämnder och styrelser. Ny gruppledare för Centerpartiet blir Vicki Skure-Eriksson, som senaste mandatperioden varit kommunalråd och ordförande i Grundskolenämnden. Nu tillträder hon som ordförande i Förskolenämnden och som ordförande i Nämnden för idrott och friluftsliv, som kommer överta ansvaret för fritid- och förebyggandefrågorna från Grundskolenämnden efter årsskiftet.

-Centerpartiet har tagit ett stort ansvar och gjort ett starkt val. Vi har vänt ekonomin i grundskolan och ser att skolresultaten nu vänder uppåt. Det ska bli spännande att ansvara för att de allra minsta barnen ska få en bra start i livet och för att utveckla idrotten, friluftslivet och det viktiga förebyggande arbetet tillsammans med civilsamhället, säger Vicki Skure-Eriksson.

Karin Westlund, Romfartuna, är invald som ny ledamot i kommunfullmäktige. Hon tar över som kommunalråd efter Lars Kallsäby och blir ordförande i Skultuna kommundelsnämnd där hon tidigare var ordinarie ledamot.

-Det här är en ny och spännande utmaning för mig. Jag ser verkligen fram emot såväl uppdraget som kommunalråd som de poster jag får i Byggnadsnämnden och Skultuna kommundelsnämnd. Mitt fokus blir att säkerställa att det finns kommunal service och byggs i hela Västerås kommun inklusive tätorten, de mindre orterna och på landsbygden. Man ska kunna bo, arbeta och gå i skolan i hela kommunen, säger Karin Westlund.

Lars Kallsäby fortsätter som ordförande i Byggnadsnämnden, tillträder som ordförande i Västerås Flygplats AB, samt blir kommunfullmäktiges ordförande.

-Efter många år som gruppledare och kommunalråd får jag nu det hedersamma uppdraget att bli ordförande i kommunfullmäktige. Jag kommer få ett bra presidium att fortsätta det arbete som Ulla Persson gjort för att vitalisera kommunfullmäktiges roll och arbetsformer, säger Lars Kallsäby.

Vicki Skure-Eriksson

Vicki Skure-Eriksson

Karin Westlund

Lars Kallsäby

Lars Kallsäby

Centerpartiets uppdrag i Västerås kommun

Gruppledare
Vicki Skure-Eriksson

Kommunalråd
Vicki Skure-Eriksson
Karin Westlund

Kommunfullmäktiges ordförande
Lars Kallsäby

Kommnunrevisionen
vice ordförande Åke Johansson

Valnämnden
ordinarie Dan Edlund
ersättare Camilla Bohm-Coleman

Överförmyndarnämnden
ordinarie Mattias Dahlberg

Individ- och familjenämnden
ordinarie Dorothy Bergqvist
ersättare Erik Kihlberg

Äldrenämnden
ordinarie Indi Persson
ersättare Eva Edlund

Nämnden för personer med funktionsnedsättning
ordinarie David Sundén
ersättare Teresia Unander-Scharin

Kulturnämnden
ordinarie Mikael Palmqvist
ersättare Birgitta Olsson

Nämnden för idrott och friluftsliv
ordförande Vicki Skure-Eriksson
ersättare Adam Pettersson

Förskolenämnden
ordförande Vicki Skure-Eriksson
ersättare Falis Hassan

Grundskolenämnden
ordinarie Vicki Skure-Eriksson
ersättare Jonathan Taki

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
ordinarie Eva-Lotta Svensson
ersättare Ahmed Abdurahman

Tekniska nämnden
ordinarie Ulf Jansson
ersättare Jan Thunberg

Västmanlands kommuner
ordinarie Vicki Skure-Eriksson
ordinarie Lars Kallsäby
ersättare Monica Stolpe-Nordin
ersättare Karin Westlund

Gode män vid fastighetsbildningsförrättning
Lars Andersson

Skultuna kommundelsnämnd
ordförande Karin Westlund
ersättare Elisabeth Sannesjö
ersättare Reidun Andersson

Mälardalens brand- och räddningsförbund
ordinarie Adam Pettersson

Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken
ordinarie Monica Stolpe-Nordin

Kommunalförbundet Västmanlandsteater
ersättare Indi Persson

Mälarenergi AB
ordinarie Magnus Ekblad

Fibra AB
ordförande Magnus Ekblad

Mälarenergi Elnät AB
ersättare Margaretha Humble

Bostads AB Mimer
ordinarie Ing-Marie Berndtsson

Nya Västerås Flygplats AB
ordförande Lars Kallsäby

Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB
ordinarie Dan Edlund

Mälarhamnar AB
ordinarie Mats Eriksson

Västerås Marknad och Näringsliv AB
ordinarie Vicki Skure-Eriksson

Krisledningsnämnden
Vicki Skure-Eriksson

Kommunstyrelsen
ordinarie Vicki Skure-Eriksson
ersättare Karin Westlund

Fastighetsnämnden
ordinarie Monica Stolpe-Nordin
ersättare Sara Gunstad Selin

Byggnadsnämnden
ordförande Lars Kallsäby
ersättare Karin Westlund

Miljö- och konsumentnämnden
vice ordförande Monica Stolpe-Nordin
ersättare Johan Lembke

Tjänstgöringsordning
C, L, MP, S, M, KD, V, SD