Podd: kulturnämnden

Våra ledamöter i kulturnämnden, Mikael Palmqvist och Birgitta Olsson, pratar om nämndens arbete och några av de aktuella frågor de jobbar med just nu.