Eva-Lotta Svensson ny ordförande för Centerpartiet i Västerås

Centerpartiets kommunkrets i Västerås har haft årsmöte 26 februari. På mötet valdes Eva-Lotta Svensson enhälligt till ny ordförande i kommunkretsens styrelse efter avgående Magnus Ekblad.

- Det är med stor ödmjukhet och tacksamhet jag tar mig an uppdraget som ordförande. Jag hoppas att vi i styrelsen tillsammans med våra förtroendevalda och medlemmar kan verka för att stärka organisationen i kommunen och öka våra mandat i framtida val. Centerpartiets gröna och liberala politik behöver få så stort genomslag som möjligt i hela Västerås kommun, säger Eva-Lotta.

Eva-Lotta Svensson har suttit i kretsstyrelsen i fyra år, varav de senaste två åren som vice ordförande. Hon var valberedningens förslag och valdes av en enhällig stämma. Dessutom har Eva-Lotta uppdrag som ordinarie ledamot i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

I styrelsen ingår förutom Eva-Lotta Svensson även följande personer:

Milena Axklo (representerar CUF), Ing-Marie Berndtsson, Magnus Ekblad, Mahamad Hassan, Ulf Jansson, Christelle Njejimana, Sara Norström, Anton Sandell och Jonathan Taki.